Združenie Slovenský Mak

903 13 Trhová Hradská
Dolnobarská 407 | Slovensko
e-mail: info@slovmak.sk

 

Kontakty:

Kántor Zoltán

(+421) 948 002 542
zkantor@slovmak.sk

Németh Jozef

(+421) 905 439 249
njozef@slovmak.sk

Kántor Szabolcs

(+421) 908 589 635
szkantor@slovmak.sk

Na stiahnutie:

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA
Mak siaty – tradičná slovenská plodina
25. 5. 2010, Nitra